Monthly Archives

June 2017

FjellsportkursFjellsportkursSkogshornSummer
June 19, 2017

Skogshorn – “Siluetten”

Yesterdays mini adventure took us to Skogshorn in Hemsedal on a reconnaissance tour up the classic "Siluetten".  We had not climbed this route before and I was thinking it would…
Read More
FjellsportkursSummer
June 17, 2017

Getting ready for another adventure / reconnaissance tour

Getting ready for a new adventure, getting that pack filled with just the things you need and nothing else.
Read More
BrekursFjellsportkursFøringGuidingReviewSummer
June 15, 2017

Review: DMM Cirque Alpine / Mountaineering axe

DMM Cirque mountaineering / Alpine axe. The Cirque mountaineering / Alpine axe made by DMM in Wales, UK is a classic style alpine axe. Over the last few years we…
Read More
mountain guides norway
BrekursFjellsportkursFjellsportkursSummer
June 3, 2017

Fjellsportkurs ”Fra null til gull” – Dato: 3 July – 9 July

Uranostind South ridge Fjellsportkurs ”Fra null til gull” Disse kursene tar deg fra nybegynnerstadiet til å bli en kompetent fjellklatrer, i det du tilegner deg ferdigheter for å kunne takle…
Read More
BrekursSummer
June 2, 2017

Brekurs for klatrere i 2 eller 3 manns taulag

Formålet med dette kurset er å ta folk som allerede er klatrere/fjellsportmennesker til et nivå der de kan krysse hvilken som helst bre på en trygg måte underveis til målfjellet.…
Read More